1) Tăng cường Downloading

   - Hỗ trợ DailyMotion, Facebook, Youku, video HTML5 khác

   - Danh sách phát tải

   - Chú thích (phụ đề) tải

   - WiFi, Resume / tạm dừng tất cả, vv


2) Cải thiện giao diện

   - Holo thương hiệu mới dựa giao diện người dùng

   - trượt xem đổi

   - trực quan tải xem tiến độ


3) Tất cả New Playlist

   - Tính năng Danh sách phát hoàn toàn bởi TubeMate

   - Hỗ trợ địa phương hay truyền tải

   - Dễ dàng quản lý (kéo và thả)


4) nội bộ Âm nhạc và Video Player

   - Thưởng thức âm nhạc trong khi lướt TubeMate

   

5) mạnh mẽ tìm kiếm

   - Tìm kiếm các tập tin địa phương và YouTube

   - tìm kiếm bằng giọng nói và lịch sử


6) Các tính năng khác

   - Proxy hỗ trợ (thử nghiệm)

   - Hỗ trợ biên tập URL

   - Hỗ trợ nút Forward

'Vietnamese' 카테고리의 다른 글

Các tính năng mới trong 2.0  (1) 2013.08.27
FAQ(Vietnamese)  (0) 2012.12.28
Posted by TubeMate